Zisk Pečate spoľahlivosti za rok 2018

Spoločnosť SIMS, a. s., pod registrovanou ochrannou známkou NIS SR, na základe pozitívnej odozvy zo strany verejných obstarávateľov Slovenskej republiky vyhodnotila našu spoločnosť ako Spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní.

Zisk Pečate spoľahlivosti za rok 2018

Spoločnosť SIMS, a. s., pod registrovanou ochrannou známkou NIS SR, na základe pozitívnej odozvy zo strany verejných obstarávateľov Slovenskej republiky vyhodnotila našu spoločnosť ako Spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní.

Zisk Pečate spoľahlivosti za rok 2018

Spoločnosť SIMS, a. s., pod registrovanou ochrannou známkou NIS SR, na základe pozitívnej odozvy zo strany verejných obstarávateľov Slovenskej republiky vyhodnotila našu spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., ako Spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní.

Na základe tohto hodnotenia nám bola udelená Pečať spoľahlivosti za rok 2018.

Touto cestou sa chceme poďakovať zákazníkom za prejavenú dôveru a našim zamestnancom za odvedenú prácu.